Zánik účasti společníka v s.r.o.

Hodnocení kurzu
Délka kurzu84 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Je velice snadné stát se společníkem společnosti s ručením omezeným, avšak někdy je velmi obtížné tuto účast ukončit. Složitosti mohou nastat zejména v situaci, kdy chybí součinnost na straně ostatních společníků, anebo se zájmy společníků jednoduše rozchází. Mgr. Elena Donátová, LL.M., která se ve své praxi věnuje převážně obchodnímu právu, včetně práva obchodních korporací, Vás ve video přednášce provede právní úpravou všech základních způsobů ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným. 

V přednášce se zaměřujeme na informace, jak je společnost s ručením omezeným vymezena jakožto společnost kapitálová, na účast společníka, na jednotlivé způsoby zániku účasti ve společnosti, na uvolněný podíl, nakládání s uvolněným podílem a ostatní způsoby zániku účasti či na zápis v obchodním rejstříku. Letmo se též věnujeme novele zákona o obchodních korporacích, která se teď aktuálně nachází v legislativním procesu.

 

Obsah video kurzu:

  • Společnost s ručením omezeným jakožto společnost kapitálová
  • Účast společníka a zánik jeho účasti ve společnosti 
  • Jednotlivé způsoby zániku účasti ve společnosti 
  • Uvolněný podíl
  • Nakládání s uvolněným podílem 
  • Ostatní způsoby zániku účasti
  • Zápis v obchodním rejstříku  
  • Novela ZOK
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 4. 2. 2020

O lektorovi

Mgr. Elena Donátová, LL.M.
Mgr. Elena Donátová, LL.M.
Mgr. Elena Donátová, LL.M. je advokátkou a specialistkou na právo obchodních společností a M&A. Má rozsáhlé zkušenosti při zajištění restrukturalizací společností, včetně všech forem přeměn. Poskytuje služby při akvizicích, počínaje strukturováním transakce, přes due diligence, až po přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace. 
Dále poskytuje právní poradenství při přípravě a vyjednávání komplexních obchodních smluv, včetně poskytování služeb pro rozsáhlé projekty ve strojírenství, dopravě či platebních službách. Ve své praxi pravidelně zastupuje klienty ve správních, soudních a rozhodčích řízeních, včetně mezinárodních.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty