Produkty

Právnické osoby a trestní odpovědnost

Právnické osoby a trestní odpovědnost

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Víte o tom, že v prosince 2016 nabývá účinnosti novelizace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob?

Zákon samotný upravuje jak hmotnou oblast, to znamená podmínky trestní odpovědnosti právnických osob a tresty, popřípadě ochranná opatření, která lze uložit právnickým osobám, tak také tu část, jenž je věnována trestnímu řízení proti právnickým osobám.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Doručování podle SŘ a SŘS

Doručování podle SŘ a SŘS

JUDr. Mgr.Filip Rigel, Ph.D.

Nevíte si rady s doručováním písemností? Znáte postup doručování písemností od správního orgánu směrem k fyzickým a právnickým osobám a naopak?

Pokud odpověď na tyto otázky zní NE, je ten správný čas se podívat na přednášku, která je zaměřena právě na téma doručování, a to jak z pohledu správního řádu, tak i podle soudního řádu správního.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Sportovní právo II

Sportovní právo II

Mgr. Libor Zbořil

Druhá část přednášky o sportovním právu přiblíží, jak se v Česku rozhodují spory v prostředí sportu.

Zaujala Vás naše úvodní přednáška týkající se sportovního práva, specifik české legislativy a aplikací jednotlivých oblastí práva ve vztahu ke sportu? Pohybujete se v prostředí sportovních organizací či sportovců a rádi byste rozšířili své obzory?...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Sportovní právo I

Sportovní právo I

Mgr. Libor Zbořil

Sportovní právo: Získejte základní přehled v oblasti, kterou komplikuje chybějící speciální úprava.

Otázky týkající se sportovního práva plní v poslední době čím dál častěji stránky novin, alei stoly pracovníků různých sportovních organizací a dalších lidí, kteří se kolem sportu pohybují. Nejedná se přitom jen o velké kauzy typu dopingového skandálu...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit

Jak na zadávání sektorových veřejných zakázek a koncesí? Získejte přehled s naším videokurzem.

Aktuální videokurz se podívá na specifickou oblast sektorových veřejných zakázek, vybraná obecná ustanovení a změny oproti současné právní úpravě, které se týkají vymezení veřejných zakázek. Dále se zaměří na oblast koncesí, obecnou definici koncese, změny,...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Opravné prostředky v exekučním řízení

Opravné prostředky v exekučním řízení

JUDr. Katarína Maisnerová ml.

Exekucí sice nepřibylo, opravné prostředky ale nabývají na důležitosti. Získejte přehled s naším videokurzem.

Zatímco v roce 2014 narostl počet exekucí v ČR o více než 100 tisíc, v loňském roce těchto případů naopak výrazně ubylo. S případy exekucí jsou ale nerozlučně spojeny i možné opravné prostředky, a to jak z pohledu věřitelů, tak dlužníků. Víte...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Prodej movitých věcí a nemovitostí

Prodej movitých věcí a nemovitostí

JUDr. Katarína Maisnerová ml.

Prodej movitých a nemovitých věcí v rámci exekuce: Získejte přehled s naším videokurzem

V cyklu našich videokurzů věnujících se problematice exekucí pokračujeme s kurzem zaměřujícím se na prodej movitých a nemovitých věcí ve vlastnictví povinného. Zatímco u movitých věcí je postup od exekučního příkazu přes ocenění věci a její prodej celkem jasný, u...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Velká část zaměstnavatelů si dnes uvědomuje význam vzdělávání svých zaměstnanců, a proto do něj investuje nemalé peníze – nejedná se přitom jen o zaškolení nových zaměstnanců, ale velmi často o rozvoj jejich vzdělání v průběhu pracovního poměru.

Cena s DPH: 2 100,00 Kč
Koupit

Na každém pracovišti může dojít ke krádežím, zničení vybavení, poškození majetku a řadě dalších situací. Kdo, komu a za jakých podmínek ale za škodu odpovídá?

Cena s DPH: 2 100,00 Kč
Koupit

V polovině roku 2018 má dojít k velkým změnám v oblasti ochrany osobních údajů, když vstoupí do účinnosti nové nařízení EU o ochraně osobních údajů (společně s trestněprávní směrnicí), které sjednotí pravidla této ochrany v rámci celé Unie a přinese s sebou celou řadu změn.

Cena s DPH: 2 100,00 Kč
Koupit