Produkty z kategorie online kurzy

     

Co je to hypoteční úvěr? Hypoteční úvěr je druh spotřebitelského úvěru na bydlení. Splácení závazků z hypotečního úvěru je vždy zajištěno zástavním právem k nemovité věci. Hypotéka se vžilo jako zkratka pro zástavní právo k nemovité věci. Pokud tedy hovoříme o hypotéce, hovoříme zpravidla o hypotečním úvěru, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit
Odborné minimum o finančním trhu

Odborné minimum o finančním trhu

Mgr. Robert Němec, LL.M.

V této přednášce budeme hovořit o finančním trhu a budeme se bavit o tom, jakým způsobem je možné finanční trh rozdělit na peněžní a kapitálový trh. Budeme se bavit o trhu spotřebitelských úvěrů, kdo jsou jeho účastníci a s jakými základními pojmy se zde budeme setkávat. Pobavíme se také o časové hodnotě peněz neboli úročení, úrokové míře a metodách úročení.

Cena s DPH: 475,00 Kč
Koupit

Tato přednáška je určena především advokátům, aby se seznámili s povinnostmi, které mají podle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon platí již od roku 2008. Nicméně v nedávné době došlo k poměrně zásadní novelizaci tohoto zákona, zkratkou označovaného AML, která nám přináší některé nové povinnosti.

Cena s DPH: 490,00 Kč
Koupit