Online kurzy

Vyberte si z naší pestré nabídky online kurzů a získejte nové znalosti, po úspěšném složení testu i osobní certifikát o absolvování daného kurzu. Kurz probíhá zcela online dle Vašich časových možností. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje vzdělávací video, prezentaci lektora, learning package obsahující přepis přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k danému tématu. Náš lektorský sbor je složen z předních odborníků specializovaných na jednotlivé právní obory.

Obory vzdělávaní

Katastr nemovitostí prakticky

Katastr nemovitostí prakticky

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.


745 Kč
bez DPH: 616 Kč
Více
27% 745,-
545 Kč
bez DPH: 450 Kč
Více

745 Kč
bez DPH: 616 Kč
Více
Jak na převod podílu v s.r.o.

Jak na převod podílu v s.r.o.

Mgr. František Schirl


745 Kč
bez DPH: 616 Kč
Více
Autorské právo a architektura

Autorské právo a architektura

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.


890 Kč
bez DPH: 736 Kč
Více

745 Kč
bez DPH: 616 Kč
Více

745 Kč
bez DPH: 616 Kč
Více
Škoda způsobená zaměstnancem

Škoda způsobená zaměstnancem

Mgr. Veronika Odrobinová


745 Kč
bez DPH: 616 Kč
Více
Omezení vlastnického práva aneb sousedské vztahy

Omezení vlastnického práva aneb sousedské vztahy

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.


890 Kč
bez DPH: 736 Kč
Více
Právo stavby a věcná břemena

Právo stavby a věcná břemena

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.


890 Kč
bez DPH: 736 Kč
Více

745 Kč
bez DPH: 616 Kč
Více