Produkty z kategorie online kurzy

Novela zákona o DPH 2019

Novela zákona o DPH 2019

Ing. Klára Sauerová

Tématem této video přednášky jsou novinky z novely zákona o DPH 2019. Novela měla být účinná od 1. ledna 2019, ale kvůli pozdržení legislativního procesu bude pravděpodobně účinná od 1. dubna 2019.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit
Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů

Ing. Šotníková Martina

Rádi bychom Vám nabídli video kurz na téma Novela zákona o daních z příjmů. Finanční správa pro nás i letos připravila daňový balíček týkající se roku 2019. Součástí tohoto daňového balíčku je novela zákona o daních z příjmů, která je právě předmětem následující přednášky.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

V rámci tohoto video kurzu se budeme zabývat okamžitým zrušením pracovního poměru, jeho zákonných důvodech, věcných a formálních podmínkách.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

V rámci této video přednášky se zaměříme na to, jaký je účel konkurenční doložky, kdy lze konkurenční doložku sjednat, jaké mají být její obsahové a formální náležitosti.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

V této video přednášce si klademe za cíl představit Vám dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jako specifické instituty českého pracovního práva. Považujeme rovněž za důležité upozornit na jejich flexibilitu, respektive možnosti flexibilní spolupráce, které tyto dohody pro zaměstnance a zaměstnavatele nabízí.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

Tématem této videopřednášky jsou přeměny obchodních korporací v praxi. Toto téma jsme zvolili z toho důvodu, že přeměny jsou velice elegantním způsobem přesunu majetku mezi společnostmi ve skupině.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

Tématem této video přednášky jsou výhody holdingových uspořádání. Proč byste se měli na tuto přednášku podívat? Představili jsme v rámci přednášky jakýsi základ toho, jak může efektivně fungovat holdingová struktura, jakým způsobem můžete efektivně nastavit přechod majetku na další generace.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

Svěřenské fondy jsou zajímavým nástrojem pro ochrany majetku a dlouhodobé plánování jak majetek chránit a jak s ním nakládat. Je to výborný instrument, který umožňuje zakladatelům, majitelům celou řadu úkonů.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit
Smluvní pokuta

Smluvní pokuta

Mgr. Adam Janováč

Aktuální video přednáška je o smluvní pokutě. Proč zrovna o smluvní pokutě? No protože smluvní pokuta je něco, čím se právníci, ale i neprávníci setkávají na každodenní bázi. Smluvní pokuta je v každé smlouvě, v každých obchodních podmínkách a je to něco, na co se zákazník nebo klient vždycky přijde zeptat, když to ve smlouvě uvidí.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit

V červenci roku 2018 vstoupila v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie číslo 2018/843, která je již pátou směrnicí regulující tuto oblast. Zavádí některé nové povinnosti, některé nové instituty, a ukládá členským zemím Evropské unie, aby tyto nové povinnosti a tyto instituty převedly do svého práva nejpozději do 10. ledna roku 2020.

Cena s DPH: 745,00 Kč
Koupit