Produkty

Nakládání s majetkem obcí

Nakládání s majetkem obcí

JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.

V rámci tohoto semináře si představíme o problematiku nakládání s obecním majetkem, která je upravena v zákoně o obcích. Tento zákon má tu velkou výhodu, že je v průběhu času poměrně málo měněn a je k němu košatá judikatura zejména, co se týče těch ustanovení nakládání s obecním majetkem.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Tématem tohoto video semináře je compliance a compliance program jakožto prevence trestní odpovědnosti právnické osoby.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Základem pro zajištění dluhu je existence určitého práva, zpravidla věřitele, které opravňuje k vybrání nějakého plnění od dlužníka a toto právo může být i právem budoucím.

Cena s DPH: 790,00 Kč
Koupit
Obrana před daňovou kontrolou

Obrana před daňovou kontrolou

JUDr. Ondřej Trubač

Ondřej Trubač z advokátní kanceláře Bříza & Trubač Vás seznámí s jedním z klíčových institutů daňového řízení, který způsobuje vrásky na čele nejednoho daňového poplatníka, a tím je daňová kontrola.

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Daňové novinky 2017

Daňové novinky 2017

Ing. Martina Šotníková

Vše o daňových novinkách roku 2017 Vám v aktuální video přednášce řekne Martina Šotníková ze společnosti Rödl & Partner. Ministerstvo financí v roce 2016 připravilo souhrnnou novelu, kterou předložilo Parlamentu k projednávání.

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Řešení doménových sporů

Řešení doménových sporů

JUDr. Horáček Vít, Ph.D., MBA

Doménové spory jsou specifickou věcí, specifickým způsobem řešení sporů. Není to rozhodčí řízení. Je to spíš něco takového, co se rozhodčímu řízení blíží.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Pravdy a mýty kolem rozhodčího řízení

Pravdy a mýty kolem rozhodčího řízení

JUDr. Horáček Vít, Ph.D., MBA

Je rozhodčí řízení něco jiného než civilní řízení soudní? Je anglický rozhodce přísnější než ten český? Mají rozhodci u Rozhodčího soudu při Hospodářské a Agrární komoře ČR prvotně vycházet z Občanského soudního řádu, či nikoliv?

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Tato přednáška je určena především pro představitele komunální samosprávy, ať už politické nebo zaměstnance obcí, ale samozřejmě je otevřena i jakýmkoliv zájemcům o oblast komunálního práva.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Druhá část přednášky na téma právní formy sportovních organizací se zaměřením na spolky bude orientována orgánům a organizaci samotného spolku, tak jak je upraveno podle nového občanského zákoníku.

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit

Zajímáte se o formy sportovních organizací? Chtěli byste se dozvědět něco více o těchto organizacích se zaměřením na spolky? Vše a ještě více Vám odpřednáší lektor Libor Zbořil.

Pochopitelně, nejčastější právní formou ve sportu jsou spolky.

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit