Produkty

Bezpečnost osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Víte, že v dubnu 2016 vstoupilo v platnost Nařízení evropského parlamentu a Rady EU, které nahrazuje zastaralou směrnici, kterou bylo regulováno nakládání s osobními údaji? S novým Nařízením Vás seznámí Michal Nulíček.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek

Zajímáte se o bezpečnost osobních údajů, compliance a audit? Oblast zabezpečení osobních údajů se rozšířila o další nová dílčí pravidla, která se pro oblast bezpečnosti uplatňují. Více se dozvíte ze záznamu konference „Ochrana osobních údajů“, přímo od lektora přednášky Jana Tomíška.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Zákon o spotřebitelském úvěru nabyl účinnosti v závěru roku 2016. Pomalu se blíží konec jednoho z přechodných období v něm vymezených. Dotčené subjekty podávají žádosti o akreditace, lincence a další se vzdělávají za účelem získání potřebné zkoušky odbornosti.

Cena s DPH: 2 750,00 Kč
Koupit

Co může ohrozit Vaše podnikání? – výzvy, příležitosti, rizika

Tematicky průřezová konference si klade za cíl seznámit účastníky s riziky, která v dnešní době provází podnikatelskou činnost, a možnostmi, jak těmto rizikům předcházet.

Cena s DPH: 1 750,00 Kč
Koupit

Právo na spravedlivý proces je jedno z nejdůležitějších práv každého člověka. Jeho úpravu Vám podrobně představí advokát Robert Kabát.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Členové rodiny obvykle dobře znají svá práva a není výjimkou, že jimi hlasitě argumentují. Mnozí se dokonce o svá práva soudí. Proč by tak koneckonců nečinili, když jim je výslovně zaručuje Listina základních práv a svobod a občanský zákoník?

Cena s DPH: 968,00 Kč
Koupit

Přednáška se bude věnovat obecně tématu veřejnoprávních smluv a konkrétně také smlouvám o poskytování dotací ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Struktura je velmi jednoduchá, nejprve se bude hovořit o veřejnoprávních smlouvách podle správního řádu a poté o veřejnoprávních smlouvách ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Vše o poskytování informací

Vše o poskytování informací

Mgr. Lukáš Rothanzl

Specializace Lukáše Rothanzla je oblast informačního práva a oblast svobodného přístupu k informacím, o které bude tento videokurz.

Přednáška vymezí povinné subjekty, které orgány či obecně subjekty jsou vlastně povinny poskytovat v režimu zákona informace o své činnosti. Budeme hovořit o tom, co se vlastně rozumí informacemi, na něž se ona informační povinnost...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Druhá část videokurzu o praktických aspektech uzavírání přeshraničních smluv Vám přiblíží nástrahy volby práva pro přeshraniční smlouvu, zajištění plateb a další veledůležitá smluvní ujednání. Druhým videokurzem Vás opět provede Petr Bříza.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Víte, jaký je rozdíl mezi vnitrostátní a přeshraniční smlouvou? Znáte hlavní specifika přeshraničních smluv a umíte správně vybrat způsob řešení sporů z těchto smluv?

Videokurz Vám ukáže, jak formulovat volbu soudu, respektive na co si při její formulaci dát pozor, a to samé provede i ve vztahu k formulaci rozhodčí doložky. Dále se také dozvíte, jak...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit