Advokátní mlčenlivost a daňové souvislosti

Hodnocení kurzu
Délka kurzu41 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

JUDr. Monika Novotná, advokátka a vedoucí oddělení daňových právníků v kanceláři Rödl & Partner, svou přednášku zaměřila na advokátní mlčenlivosti v daňových souvislostech. V rámci přednášky se dozvíte, jak by měl advokát postupovat, když je u něj prováděna daňová kontrola, jak by měl postupovat v případě, že je daňová kontrola prováděna u klienta a správce daně si vyžádá od advokáta informace nebo podklady. Závěrem se dozvíte informace o nově chystané implementaci směrnice o automatickém oznamování při přeshraničním uspořádání

 

Obsah video kurzu: 

  • Obecná úprava – zákon o advokacii
  • Daňový řád
  • Interpretační problémy
  • Křížová kontrola – advokát x klient
  • DAC 5
  • DAC 6
  • Praktický postup
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 23. 5. 2019

O lektorovi

JUDr. Monika Novotná
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Monika Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 působí v advokacii, advokátem je od r. 1996. Od r. 2017 je členkou představenstva České advokátní komory. Od r. 1993 spolupracuje s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, v jejíž pražské pobočce vede oddělení daňově právního poradenství. Jako advokátka se věnuje především daňovému a obchodnímu právu. Pravidelně publikuje v odborném tisku a literatuře. Působí jako zkušební komisař ČAK v oboru obchodního práva. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty UK. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 pro obor finančního práva.

Cena včetně DPH: 745,00 Kč