JUDr. Monika Novotná

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

JUDr. Monika Novotná
JUDr. Monika Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1989 působí v advokacii, advokátem je od r. 1996. Od r. 2017 je členkou představenstva České advokátní komory. Od r. 1993 spolupracuje s mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner, v jejíž pražské pobočce vede oddělení daňově právního poradenství. Jako advokátka se věnuje především daňovému a obchodnímu právu. Pravidelně publikuje v odborném tisku a literatuře. Působí jako zkušební komisař ČAK v oboru obchodního práva. Externě spolupracuje s katedrou finančního práva Právnické fakulty UK. Je nositelkou titulu Právník roku 2016 pro obor finančního práva.

Právní obory

  • finanční právo