doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Univerzitní pedagog

doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.,  docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze, lektor Randls Training, univerzitní pedagog, odborný konzultant pracovního práva. Specializuje se na pracovní právo, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a právo sociálního zabezpečení. Je předsedou Komise pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Legislativní rady vlády. Je členem a zástupcem ČR v European Labour Law Network.

Právní obory

  • pracovní právo