Ing. Robert Němeček

Rödl & Partner Tax, k.s.

Ing. Robert Němeček

Ing. Robert Němeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance a Oceňování podniku. Ing. Robert Němeček je daňovým poradcem zapsaným v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců ČR (2012). V současné době se specializuje především na problematiku daně z příjmů právnických osob a daňové poradenství související s přeměnami.


Právní obory

  • finanční právo