Právní a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací

Hodnocení kurzu
Délka kurzu32 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Mgr. Regina Huntley, LL.M. a Ing. Robert Němeček z mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner si připravili video přednášku na téma Právní a daňové souvislosti přeměn kapitálových korporací. Přeměny se stávají zcela běžnou součástí podnikání a mají řadu právních a daňových dopadů. Z právního pohledu vznikají problémy už při samotné volbě druhu přeměny, při určení rozhodného dne či při samotném načasování procesu přeměny.  Z pohledu daní často vznikají problémy s termíny pro podání daňových přiznání. Jak postupovat v oblasti majetku? A co DPH? O tom, a ještě mnohem více, v naší video přednášce.

 

Obsah video kurzu:

 • Právní úprava přeměn
 • Druhy přeměn
 • Fúze
 • Rozdělení
 • Převod jmění na společníka
 • Změna právní formy
 • Přeshraniční přeměny
 • Obecný postup při přípravě přeměny
 • Účetní povinnosti při přípravě přeměny
 • Rozhodný den
 • Informace o přeměně
 • Schvalování přeměny, zpráva o přeměně
 • Právní účinky přeměny
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 12. 8. 2019

O lektorech

Mgr. Regina Huntley, LL.M.
Mgr. Regina Huntley, LL.M.
Mgr. Regina Huntley, LL.M. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci programu Erasmus studovala v roce 1999/2000 práva na univerzitě v Hamburku, kde také získala o rok později v rámci postgraduálního studia titul LL.M. Mgr. Regina Huntley, LL.M. je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (2004). Specializuje se především na problematiku korporátního práva, fúzí a akvizic a restrukturalizací obchodních společností.
Ing. Robert Němeček
Ing. Robert Němeček

Ing. Robert Němeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor Finance a Oceňování podniku. Ing. Robert Němeček je daňovým poradcem zapsaným v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců ČR (2012). V současné době se specializuje především na problematiku daně z příjmů právnických osob a daňové poradenství související s přeměnami.


Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty