Obrana před daňovou kontrolou

Hodnocení kurzu
Délka kurzu34 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Ondřej Trubač z advokátní kanceláře Bříza & Trubač Vás seznámí s jedním z klíčových institutů daňového řízení, který způsobuje vrásky na čele nejednoho daňového poplatníka, a tím je daňová kontrola.

V této přednášce se zaměří na principy daňové kontroly, na přípravu, na daňovou kontrolu, její samotné zahájení, na to, jaká máte práva a povinnosti, na průběh daňové kontroly a zejména pak, na možnosti obrany jednak v průběhu daňové kontroly, jednak po jejím ukončení a dále pak na možnosti soudního přezkumu.

Daňová kontrola je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád a představuje postup při správě daní, takže se nejedná o samostatné řízení, ale ani o úkon správce daně. Při provádění daňové kontroly se zároveň uplatní řada základních zásad společných pro celou správu daní. Cíl daňové kontroly pak koresponduje se samotným základním cílem správy daní, kterým je správné zjištění a stanovení daně. V souvislosti s obranou před daňovou kontrolou je samozřejmě nezbytná dokonalá znalost vlastních daňových povinností a současně - jelikož daňový subjekt nese důkazní břemeno, co se jeho tvrzení týče a musí svá tvrzení prokazovat – je důležité mít všechny doklady zarchivovány. V neposlední řadě je pak důležité, mít alespoň nějaký obecný přehled o tom, které daně jsou již prekludované, to znamená, za které daně a období může ještě finanční úřad přijít na kontrolu a za které už nikoliv.


Jaké jsou výhody online videokurzů?

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

 

 

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 24. 2. 2017

O lektorovi

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení a zastupování klientů před správci daně, včetně jejich následného zastupování v rámci správního soudnictví. Dále se ve své praxi zabývá obecně správním právem a novým, rozvíjejícím se podoborem trestního práva, a to trestním právem daňovým a s ním související problematikou účinné lítosti, a to i v kontextu trestní odpovědnosti právnických osob. Poskytuje také poradenství obchodním společnostem v oblasti compliance. Pravidelně také přednáší a přispívá do odborných publikací a dalších periodik. Před založením Bříza & Trubač působil téměř 4 roky v největší české advokátní kanceláři a předtím v předních poradenských společnostech.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty