Daňové otázky v souvislosti s uzavíráním a rušením dalších smluvních typů

Hodnocení kurzu
Délka kurzu29 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Další přednáška našeho spolupracovníka Ing. Alexandera Nováka, LL.M., daňového poradce ve společnosti Rödl & Partner Vorlíčková Tax volně navazuje na předchozí kurz týkající se daňových aspektů kupní smlouvy u nemovitých věcí. Tentokráte přijde řeč na jiné smluvní typy, zejména pak smlouvu o dílo, smlouvu nájemní a smlouvu o zřízení služebnosti.

Setkáváte se s výše zmíněnými smluvními typy v rámci svého povolání, nejste si ale jisti, kdy je například možné zahájit odepisování v případě práce na novém majetku nebo jaká je hranice pro možnost odpisů v případě oprav stávajícího majetku? Jak se daňově vypořádat s provedenými stavebními úpravami v případě, že ukončujete nájemní smlouvu? Nebo se neorientujete ve výjimkách, které odlišují věcné břemeno od dalších forem služebnosti? Odpovědi najdete srozumitelně a přehledně v naší aktuální videopřednášce.


Kterým oblastem se nový online videokurz věnuje?


 • Smlouva o dílo, především pak na stavební práce (daň z příjmu, DPH, odstoupení od smlouvy v různých fázích a další).
 • Sazby daně v případě stavebních prací na různých typech nemovitostí.
 • Postup v případě odstoupení od smlouvy v různých fázích její realizace.
 • Nájemní smlouva na nebytové prostory (daň z příjmu, výjimky z osvobození pronájmu od DPH, odpisy v případě stavebních úprav provedených nájemcem nebo pronajímatelem a další).
 • Jak naložit s technickým zhodnocením prostor v případě ukončení nájmu za předpokladu, že bylo hrazeno nad rámec nájemného nebo že bylo jeho prostřednictvím hrazeno nájemné.
 • Smlouva o zřízení služebnosti, tedy situace, kdy se jeden ze subjektů zavazuje, že něco strpí, případně něco vykoná a na oplátku obdrží určitou odměnu, kterou je povinen zdanit.
 • Jednorázová odměna vs. odměna na určitou dobu, výjimky související s věcným břemenem, jak postupovat v případě bezúplatného zřízení služebnosti a další).

Jaké jsou výhody online videokurzů?


 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák je daňovým poradcem a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Věnuje se převážně dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty. Pravidelně publikuje v odborných titulech a jako přednášející vystupuje na mnoha vzdělávacích akcích. Je členem odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR.


Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty