Daňové otázky v souvislosti s uzavíráním a rušením dalších smluvních typů

Přednášející: Ing. Alexander Novák LL.M.


1 190,00 KčCena včetně DPH

Další přednáška našeho spolupracovníka Ing. Alexandera Nováka, LL.M., daňového poradce ve společnosti Rödl & Partner Vorlíčková Tax volně navazuje na předchozí kurz týkající se daňových aspektů kupní smlouvy u nemovitých věcí. Tentokráte přijde řeč na jiné smluvní typy, zejména pak smlouvu o dílo, smlouvu nájemní a smlouvu o zřízení služebnosti.

Setkáváte se s výše zmíněnými smluvními typy v rámci svého povolání, nejste si ale jisti, kdy je například možné zahájit odepisování v případě práce na novém majetku nebo jaká je hranice pro možnost odpisů v případě oprav stávajícího majetku? Jak se daňově vypořádat s provedenými stavebními úpravami v případě, že ukončujete nájemní smlouvu? Nebo se neorientujete ve výjimkách, které odlišují věcné břemeno od dalších forem služebnosti? Odpovědi najdete srozumitelně a přehledně v naší aktuální videopřednášce.


Kterým oblastem se nový online videokurz věnuje?


 • Smlouva o dílo, především pak na stavební práce (daň z příjmu, DPH, odstoupení od smlouvy v různých fázích a další).
 • Sazby daně v případě stavebních prací na různých typech nemovitostí.
 • Postup v případě odstoupení od smlouvy v různých fázích její realizace.
 • Nájemní smlouva na nebytové prostory (daň z příjmu, výjimky z osvobození pronájmu od DPH, odpisy v případě stavebních úprav provedených nájemcem nebo pronajímatelem a další).
 • Jak naložit s technickým zhodnocením prostor v případě ukončení nájmu za předpokladu, že bylo hrazeno nad rámec nájemného nebo že bylo jeho prostřednictvím hrazeno nájemné.
 • Smlouva o zřízení služebnosti, tedy situace, kdy se jeden ze subjektů zavazuje, že něco strpí, případně něco vykoná a na oplátku obdrží určitou odměnu, kterou je povinen zdanit.
 • Jednorázová odměna vs. odměna na určitou dobu, výjimky související s věcným břemenem, jak postupovat v případě bezúplatného zřízení služebnosti a další).

Celková délka přednášky je 29 minut.


Jaké jsou výhody online videokurzů?


 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák je daňovým poradcem a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.