Ing. Alexander Novák, LL.M.

mezinárodní poradenská kancelář Rödl & Partner

Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák je daňovým poradcem a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Věnuje se převážně dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty. Pravidelně publikuje v odborných titulech a jako přednášející vystupuje na mnoha vzdělávacích akcích. Je členem odborné sekce DPH Komory daňových poradců ČR.


Právní obory

  • finanční právo