Mgr. Regina Huntley, LL.M.

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

Mgr. Regina Huntley, LL.M.
Mgr. Regina Huntley, LL.M. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V rámci programu Erasmus studovala v roce 1999/2000 práva na univerzitě v Hamburku, kde také získala o rok později v rámci postgraduálního studia titul LL.M. Mgr. Regina Huntley, LL.M. je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (2004). Specializuje se především na problematiku korporátního práva, fúzí a akvizic a restrukturalizací obchodních společností.

Právní obory

  • obchodní právo