JUDr. Filip Seifert, MBA

AK SEIFERT A PARTNEŘI

JUDr. Filip Seifert, MBA
JUDr. Filip Seifert, MBA má více než patnáctiletou úspěšnou praxi v trestním právu. Působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze a složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky. Od roku 2005 působí jako advokát. Před založením vlastní kanceláře pracoval přes 10 let v renomované české advokátní kanceláři na pozici senior advokáta a později partnera. Filip Seifert má rozsáhlé zkušenosti v oboru trestního práva zejména v obhajobě, včetně trestní odpovědnosti právnických osob. V této oblasti také publikuje a přednáší. Je zakládajícím členem Unie obhájců České republiky, z.s. (www.uocr.cz) a členem jejího prezidia. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde na katedře trestního práva absolvoval i rigorózní zkoušku. Rovněž absolvoval studium Master of Business Administration (MBA Senior Executive) validovaný The Nottingham Trent University ve Velké Británii.Právní obory

  • trestní právo