JUDr. Irena Holcová

samostatný advokát

JUDr. Irena Holcová
JUDr. Irena Holcová působí jako samostatná advokátka (od roku 1992) se specializací zejména na autorské právo v tradiční podobě včetně licencí (i veřejných), zaměstnaneckých děl, i v jeho novodobých podobách jako jsou počítačové programy, databáze, internet a obecně informační společnost. Je též odbornou asistentkou Ústavu autorských práv, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy (od roku 1992). 
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorkou či spoluautorkou řady článků a odborných publikací v oboru autorského práva, zejména komentáře k autorskému zákonu „Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář.", coby hlavní autor, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019 (v tištěné podobě a následně v elektronické podobě v právním informačním systému ASPI). 
Pravidelně přednáší pro různé subjekty. Významnou měrou se podílela na koncepci a podobě autorského zákona z roku 2000 a jeho novel, jakož i na úpravě licence v občanském zákoníku. Je členkou expertní skupiny organizované Ministerstvem kultury České republiky a členkou národní skupiny International Literary and Artistic Association (ALAI). Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

Právní obory

  • ostatní právní obory