Autorskoprávní aspekty umělé inteligence

Hodnocení kurzu
Délka kurzu50 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745,- 545 Kč s DPH

Popis

Co je umělá inteligence? Pokud jde o umělou inteligenci, je to fenomén dneška, který ovlivňuje a bude ovlivňovat náš život i do budoucna. JUDr. Irena Holcová Vás ve své video přednášce provede tímto zajímavým tématem, zaměří se na aktuální problematiku, která je řešena na celé půdě Evropské Unie. Zajímá Vás téma umělé inteligence a to i v hlubším slova smyslu? Pak neváhejte, tato video přednáška je určena právě pro Vás.

 

Obsah video kurzu:

  • UI – pojem
  • UI jako objekt autorského práva
  • UI jako autorské dílo a její autor
  • UI jako subjekt (autorského) práva 
  • Díla generovaná UI
  • Autorskoprávní ochrana děl generovaných UI de lege frenda
     
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 29. 11. 2019

O lektorovi

JUDr. Irena Holcová
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Irena Holcová působí jako samostatná advokátka (od roku 1992) se specializací zejména na autorské právo v tradiční podobě včetně licencí (i veřejných), zaměstnaneckých děl, i v jeho novodobých podobách jako jsou počítačové programy, databáze, internet a obecně informační společnost. Je též odbornou asistentkou Ústavu autorských práv, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy (od roku 1992). 
Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorkou či spoluautorkou řady článků a odborných publikací v oboru autorského práva, zejména komentáře k autorskému zákonu „Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář.", coby hlavní autor, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2019 (v tištěné podobě a následně v elektronické podobě v právním informačním systému ASPI). 
Pravidelně přednáší pro různé subjekty. Významnou měrou se podílela na koncepci a podobě autorského zákona z roku 2000 a jeho novel, jakož i na úpravě licence v občanském zákoníku. Je členkou expertní skupiny organizované Ministerstvem kultury České republiky a členkou národní skupiny International Literary and Artistic Association (ALAI). Obdržela ocenění Právník roku 2015 pro právo duševního vlastnictví.

Cena včetně DPH: 545,00 KčSouvisejíci produkty