Autorské právo a architektura

Hodnocení kurzu
Délka kurzu153 minut
Počet videí5
Test s certifikacíANO
Cena kurzu890 Kč s DPH

Popis

Potřebujete zrekonstruovat dům? Líbí se Vám sousedův domek a chcete si postavit stejný? Jste developer a chcete pokračovat v původním návrhu architekta i pro další stavby? Jste si jisti, že neporušujete autorská práva? Jste naopak architekt a ukradl Vám někdo projekt. Víte, jak se bránit? S autorskoprávními problémy Vám poradí JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph. D. z Advokátní kanceláře VOŘÍŠKOVÁ. Začněte studovat.

 

Obsah video kurzu:

 • Co může či nemůže být autorským dílem
 • Pojetí architektonického díla v ČR a v zahraničí
 • Autorství
 • Autorská práva
 • Copycats
 • Soukromoprávní nároky
 • Právo na náhradu škody
 • Nárok na vydání bezdůvodného obohacení
 • Promlčení
 • Obrana porušitele
 • Zákonné licence
 • Fair use
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 15. 11. 2019

O lektorovi

JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2017 dokončila své doktorské studium zaměřené na autorské právo v architektuře na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala několik zahraničních stáží a studijních pobytů (Stanford University, USA; Berkeley University of California, USA; University of Wolverhampton, UK; Rechtswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Germany) a pravidelně se účastní mezinárodních konferencí (v Kodani, Římě, Ženevě, Cambridge, Liverpoolu atd.). 

V období 2012 až 2014 pracovala v Komisi pro aplikaci nové civilní legislativy. Komise byla zřízena při Ministerstvu spravedlnosti jako poradní orgán ministra spravedlnosti v oblasti nového soukromého práva, jehož členové byli přední odborníci na soukromé právo z řad nejen akademiků, ale i praktikujících advokátů, soudců a notářů, a jejím úkolem bylo nezávazně podávat a sjednocovat výklad otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy a předkládat návrhy a doporučení v této oblasti, čímž se snažila pomoci nejen odborné, ale i laické veřejnosti s orientací ve složitých právních otázkách nového soukromého práva. V Komisi se lektorka mimo jiné zaměřovala právě na problematiku bytového spoluvlastnictví. 

Následně se přes evropský projekt věnovala přednáškové činnosti,  v rámci níž přednášela i bytové spoluvlastnictví. Přednášky byly uskutečňovány pro úředníky katastrálních úřadů, Úřadu státu pro zastupování státu ve věcech majetkových, celních úřadů, úřadů práce, České národní banky, úřadů správy sociálního zabezpečení, jednotlivých ministerstev a Úřadu vlády ČR. Od roku 2016 působí v advokacii a zároveň přednáší autorské právo na Českém vysokém učení technickém v Praze.   


Cena včetně DPH: 890,00 KčSouvisejíci produkty