Právo dušeního vlastnictví, zaměstnanecké dílo

Přednášející: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D


1 190,00 KčCena včetně DPH

Další ze série video přednášek, které se zaměřují na oblast pracovněprávních vztahů, se tentokrát soustředí na problematiku práva duševního vlastnictví v případě zaměstnaneckého díla. To se přitom liší od jiných předmětů duševního vlastnictví, jako je vytváření podnikových vynálezů, užitných vzorů nebo průmyslových vzorů.

Autorským dílem mohou být nejen texty a výtvarná díla (včetně například loga či schématu), ale i počítačové programy, databáze, videa nebo fotografie. Podle českého autorského zákona pak autorova majetková práva k dílu vykonává zaměstnavatel a měl by proto znát veškeré detaily, jak je možné s těmito právy nakládat.

Stále častěji se totiž stává, že spory o duševní vlastnictví končí až před soudy. Abyste předešli podobným nepříjemnostem, podívejte se na videopřednášku JUDr. Tomáše Dobřichovského, společníka advokátní kanceláře Kříž a Partneři s.r.o., který zároveň působí na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty Univerzity Karlovy.


Co je obsahem kurzu?

  • Za jakých podmínek splňují výstupy definici zaměstnaneckého díla (konkrétní body, které je vhodné zanést do smlouvy/dohody).
  • Formy postoupení práv k zaměstnaneckému dílu třetí osobě a podmínky, za kterých lze do takového zaměstnaneckého díla zasahovat (licenční smlouva vs. postoupení majetkových práv k dílu).
  • Zákonné možnosti dokončení nehotového díla (v případě ukončení vztahu zaměstnavatelem / zaměstnancem / zánikem společnosti apod.).
  • Dodatečné možnosti autorů vzhledem k zaměstnavateli (dodatečná odměna, zpětné udělení licence).
  • Specifika počítačových programů, databází a kartografických děl.
  • Specifika při využívání agenturní práce.

Celková délka přednášky 41 minut.


Jaké jsou výhody online videokurzů?

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Je společníkem Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. Dlouhodobě se specializuje na oblast práv k duševnímu vlastnictví.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.