JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.

AK Kříž a partneři s.r.o.

JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je společníkem Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o.  Dlouhodobě se specializuje na oblast práv k duševnímu vlastnictví, především pak autorské právo včetně problematiky informačních technologií, právo známkové, tvůrčí práva průmyslového vlastnictví , jakož i internetové domény a nekalou soutěž, a to včetně vynucování práv k duševnímu vlastnictví. V roce 2007, 2009 a 2011 absolvoval intenzivní studijní pobyty na Ústavu informačních práv při Univerzitě Amsterodam.

Právní obory

  • ostatní právní obory