JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

AK Z/C/H Legal

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. je partnerem advokátní kanceláře Z/C/H Legal. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakultě Univerzity v Hamburku. Je předním a uznávaný odborníkem v oblasti franchisingu a vedoucím pracovní legislativní skupiny pro přípravu zákonné úpravy franchisingu v rámci Českého institutu pro franchising. Na téma franchising pravidelně přednáší, mimo jiné i na Franchise Day Prague. Také bývá citován ve sdělovacích prostředcích či v článcích tematicky zaměřených na domácí i mezinárodní franchising. Je i členem International Franchise Lawyers Association.

Právní obory

  • obchodní právo