Franchizing

Hodnocení kurzu
Délka kurzu12 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Nejdříve se zaměříme na to, co franchising je a řekneme si něco o základních pojmech. Pak se podíváme na právní úpravu a to nejenom v Evropské unii, ale i ve Spojených státech amerických a v Rusku. Nakonec se vrátíme do České republiky a řekneme si, jak je franchising regulován, popřípadě není regulován v České republice. Zmíníme se částečně i o legislativních návrzích, týkajících se zlepšení situace franchisingu a to především týkající se ochrany slabší strany, to jest franchisanta.

 
Jaké jsou výhody online videokurzů?
 
  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.
 
 
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 23. 11. 2016

O lektorovi

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. je partnerem advokátní kanceláře Z/C/H Legal. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakultě Univerzity v Hamburku. Je předním a uznávaný odborníkem v oblasti franchisingu a vedoucím pracovní legislativní skupiny pro přípravu zákonné úpravy franchisingu v rámci Českého institutu pro franchising. Na téma franchising pravidelně přednáší, mimo jiné i na Franchise Day Prague. Také bývá citován ve sdělovacích prostředcích či v článcích tematicky zaměřených na domácí i mezinárodní franchising. Je i členem International Franchise Lawyers Association.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty