JUDr. Katarina Maisnerová ml.

Exekutorský úřad Praha 8

JUDr. Katarina Maisnerová ml.
JUDr. Katarína Maisnerová ml., je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současné době pracuje na pozici kandidáta soudního exekutora. Je vysokoškolským učitelem. Publikuje v odborných časopisech. V roce 2014 se umístila, v soutěži Právník roku na prvním místě v kategorii Talent roku.

Právní obory

  • občanské právo