JUDr. Libor Němec, Ph.D.

Glatzová & Co., s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Libor Němec, Ph.D.
JUDr. Libor Němec, Ph.D. pracuje v advokátní kanceláři Glatzova & Co. od roku 2010. Od roku 2012 působí na pozici vedoucího advokáta a v roce 2016 se stal partnerem kanceláře. Předtím působil v advokátní kanceláři Clifford Chance, České národní bance a Komisi pro cenné papíry. Zastával rovněž funkci místopředsedy správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a tajemníka prezídia Komise pro cenné papíry. V období od r. 2007 do r. 2018 byl členem II. senátu rozkladové komise České národní banky. Ve své praxi se specializuje především regulaci finančních služeb a spornou agendu.

Je spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporacích (Wolters Kluwer 2014) a zákonu o nabídkách převzetí (Wolters Kluwer 2012). Často publikuje v tuzemském i zahraničím odborném tisku příspěvky zabývající se regulací finančních služeb a právem cenných papírů.

Právní obory

  • finanční právo