JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.
JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. odjakživa hledala možnosti, jak dělat svět lepším místem a tvrdí o sobě, že byla „mluvčím utlačovaných“. Tato komunikační schopnost ji dovedla na právnickou fakultu. S titulem Mgr. Právnickou fakultu UK v Praze opustila v roce 1996 a rok na to tam zahájila doktorandský studijní program Veřejné právo III.
Od roku 1996 do roku 2009 pracovala u Policie ČR, kde se učila, jak do systému vklínit důraz na ústavní pořádek a novou judikaturu, ale hlavně na potřeby lidí z terénu. Konsensus musela najít jak s vědeckými pracovníky znaleckých institucí, tak např. s policisty ÚRN a zásahových jednotek. V roce 2013 složila JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. zkoušku zapsaného mediátora na Ministerstvu spravedlnosti. Poté nastoupila do advokátní kanceláře Achour & Partners. Ke konci roku 2017 z advokacie odešla pracovat takříkajíc "na vlastní pěst".

Právní obory

  • pracovní právo