Mediace v civilních sporech - pojďme se raději dohodnout

Hodnocení kurzu
Délka kurzu69 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. by Vás ve své video přednášce ráda přesvědčila o tom, že mediace je naprosto úžasný proces na hledání smírného řešení drtivé většiny konfliktů. Vysvětlí Vám, proč mediace funguje i tam, kde selhává přímé vyjednávání, jaké má nástroje oproti facilitaci a tím pádem na emočně silné konflikty. Také Vám řekne, že mediace výborně funguje i v obchodních sporech. Tedy bez ohledu na to, jak Vy sami jste schopní vyjednavači, má smysl v emočně nebo z jiných důvodů silných problémech zkusit mediaci dříve, než podáte žalobu. Studujte zde.

 

Obsah video kurzu:

  • Představení a odlišení mediace
  • Mediátor, jeho postavení, odpovědnost
  • Co očekávat od mediačního procesu
  • Právní úprava mediace v ČR
  • Nařízené 1. setkání s mediátorem
  • Výhody dohod uzavřených před zapsaným mediátorem
  • Kazuistika
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 11. 12. 2019

O lektorovi

JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.
JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.
JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. odjakživa hledala možnosti, jak dělat svět lepším místem a tvrdí o sobě, že byla „mluvčím utlačovaných“. Tato komunikační schopnost ji dovedla na právnickou fakultu. S titulem Mgr. Právnickou fakultu UK v Praze opustila v roce 1996 a rok na to tam zahájila doktorandský studijní program Veřejné právo III.
Od roku 1996 do roku 2009 pracovala u Policie ČR, kde se učila, jak do systému vklínit důraz na ústavní pořádek a novou judikaturu, ale hlavně na potřeby lidí z terénu. Konsensus musela najít jak s vědeckými pracovníky znaleckých institucí, tak např. s policisty ÚRN a zásahových jednotek. V roce 2013 složila JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. zkoušku zapsaného mediátora na Ministerstvu spravedlnosti. Poté nastoupila do advokátní kanceláře Achour & Partners. Ke konci roku 2017 z advokacie odešla pracovat takříkajíc "na vlastní pěst".

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty