Mgr. Eliška Miklíková

AK Dvořák Hager & Partners

Mgr. Eliška  Miklíková
Eliška Miklíková je advokátka a ve své praxi zaměřuje především na soudní a rozhodčí řízení a na vztahy s mezinárodním prvkem. Je také rozhodkyní zapsanou u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (Vienna International Arbitration Centre, VIAC). V advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners pracuje od roku 2018. V rámci svých pro bono aktivit se věnuje právům pacientů ve zdravotnictví, zejména pak právům rodiček a dětí. V minulosti působila v advokátní kanceláři prof. Bělohlávka a poté v kanceláři Urban & Hejduk. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a rovněž studovala na Aalborg University v Dánsku a na Northwest University v Číně. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Právní obory

  • občanské právo