Mgr. František Málek

AK KVB

Mgr.  František Málek
Mgr. František Málek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (obor právo), již v průběhu studia absolvoval mj. odbornou praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Později participoval na několika celostátních projektech Svazu měst a obcí České republiky zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku a zaměřuje se na oblast veřejného práva, zejména práva správního a v jeho rámci na problematiku práva stavebního, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. Na právních službách v dané oblasti se podílel od prvoinstančních správních řízení až po stížnosti k Ústavnímu soudu ČR či Evropskému soudu pro lidská práva; na související témata též příležitostně přednáší.

Právní obory

  • správní právo