Mgr. Michal Kožár

AK ROWAN LEGAL

Mgr. Michal Kožár
Mgr. Michal Kožár je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a University College Cork.  Aktuálně je advokátním koncipientem advokátní kanceláře  ROWAN LEGAL. Působil jako ředitel odboru veřejných zakázek v  Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a je taktéž členem „Expertní skupiny MMR k ZVZ“.  Na Ministerstvu pro místní rozvoj se podílel  na několika novelách zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, mimo jiné i na implementaci evropské směrnice č. 2009/81/ES. Pravidelně přednáší a publikuje.

Právní obory

  • veřejné zakázky