Mgr. Monika Gardlíková

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o.

Mgr. Monika Gardlíková
Mgr. Monika Gardlíková pracuje v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS od roku 2018, od roku 2019 je advokátkou. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia absolvovala stáže na Okresním soudě v Berouně, Obvodním soudě pro Prahu 2 a Obvodním soudě pro Prahu 3. Po absolvování studia pracovala na Státním fondu životního prostředí ČR, kde se věnovala právu veřejných zakázek, posuzování jejich souladu s relevantní právní úpravou, právní garancí zadávacích řízení a školitelské činnosti v předmětné oblasti. Navázala praxí advokátní koncipientky, v jejímž rámci získala zkušenosti v agendě občanského práva hmotného a procesního, obchodního a správního práva. V současné době se Mgr. Monika Gardlíková specializuje na poskytování právních služeb zejména v oblastech práva korporací, práv k duševnímu vlastnictví a sporné agendě. 

Právní obory

  • obchodní právo