Nabývání vlastních akcií

Hodnocení kurzu
Délka kurzu37 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Nabývání vlastních akcií představuje jev, se kterým se můžete v praxi setkat relativně často. Současně se jedná o korporátní proces, který v praxi implikuje řadu rizik. Účelem této video přednášky je seznámit Vás s právní koncepcí nabývání vlastních akcií a riziky souvisejících s nabýváním a existencí vlastních akcií, které ve společnosti vyvstávají a zejména představit podmínky, za nichž akciová společnost může nebo v některých případech dokonce musí vlastní akcie do svého majetku nabýt a to tak, aby se vyvarovala případných porušení zákona a negativních konsekvencí. Lačníte po dalších informacích? Ponořte se do video přednášky Mgr. Moniky Gardlíkové z advokátní kanceláře Dunovská & partners.

 

Obsah video kurzu:

  • Úpis vs. nabytí vlastních akcií
  • Rizika a základní zásady
  • Podmínky nabývání vlastních akcií
  • Výjimky z obecného režimu nabývání vlastních akcií
  • Následky zakázaného nabytí
     
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 4. 12. 2019

O lektorovi

Mgr. Monika Gardlíková
Mgr. Monika Gardlíková
Mgr. Monika Gardlíková pracuje v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS od roku 2018, od roku 2019 je advokátkou. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia absolvovala stáže na Okresním soudě v Berouně, Obvodním soudě pro Prahu 2 a Obvodním soudě pro Prahu 3. Po absolvování studia pracovala na Státním fondu životního prostředí ČR, kde se věnovala právu veřejných zakázek, posuzování jejich souladu s relevantní právní úpravou, právní garancí zadávacích řízení a školitelské činnosti v předmětné oblasti. Navázala praxí advokátní koncipientky, v jejímž rámci získala zkušenosti v agendě občanského práva hmotného a procesního, obchodního a správního práva. V současné době se Mgr. Monika Gardlíková specializuje na poskytování právních služeb zejména v oblastech práva korporací, práv k duševnímu vlastnictví a sporné agendě. 

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty