Mgr. Petra Marková

Advokátní kancelář Jelínek & Partneři s.r.o.

Mgr. Petra Marková
Mgr. Petra Marková je advokátkou Advokátní kanceláře Jelínek & Partneři s.r.o., která poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva. Mgr. Marková se zabývá právem dědickým, zejména pak zastupováním dědiců ve složitých dědických řízeních, právem rodinným, obhajobou v trestních věcech a právem insolvenčním, zejména pak zastupováním věřitelů v insolvenčních řízeních.

Právní obory

  • občanské právo