Úmrtí podnikatele a jeho dopad na dědice

Hodnocení kurzu
Délka kurzu25 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Mgr. Petra Marková, advokátka z advokátní kanceláře Jelínek & Partneřise ve své praxi věnuje dědickému právu. Přednáška otevírá mnoho otázek. Smrt člověka je významnou právní skutečností, zejména pokud zemře podnikatel. Nejprve se ve video semináři zabýváme podílem v obchodní korporaci jako předmětem dědictví. Zabýváme se klíčovými osobami v rámci dědického řízení, a to správcem pozůstalosti, vykonavatelem závěti a nepominutelným dědicem. Co je institut rodinného závodu? Jaké má vůbec možnosti zůstavitel a jaké mají možnosti samotní dědicové. Chcete znát odpověď na tyto a další otázky? Je čas začít studovat.

 

Obsah video kurzu:

  • Podíl v obchodní korporací jako předmět dědictví
  • Závod jako předmět dědictví
  • Kdo je kdo - správce pozůstalosti, vykonavatel závěti, nepominutelný dědic
  • Rodinný závod
  • Možnosti zůstavitele a možnosti dědiců
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 31. 5. 2019

O lektorovi

Mgr. Petra Marková
Mgr. Petra Marková
Mgr. Petra Marková je advokátkou Advokátní kanceláře Jelínek & Partneři s.r.o., která poskytuje právní poradenství ve všech oblastech práva. Mgr. Marková se zabývá právem dědickým, zejména pak zastupováním dědiců ve složitých dědických řízeních, právem rodinným, obhajobou v trestních věcech a právem insolvenčním, zejména pak zastupováním věřitelů v insolvenčních řízeních.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty