Nové dědické právo I. - Nakládání s majetkem pro případ smrti

Hodnocení kurzu
Délka kurzu32 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Nový občanský zákoník přinesl od 1. ledna 2014 výrazné změny i do oblasti dědického práva, spolu s tím se projednání pozůstalosti začalo řídit rovněž nově přijatým zákonem o zvláštních řízeních soudních. Jaké nové termíny a jaké další změny tyto úpravy přináší Vám v nové video přednášce objasní specialistka na rodinné právo a někdejší ministryně spravedlnosti JUDr. Daniela Kovářová.

Jakkoli mohou být úvahy o nakládání o úpravě nakládání s vlastním majetkem pro případ smrti poněkud morbidní, mohou v budoucnu zabránit řadě nepříjemných sporů. Nový občanský zákoník přitom přináší mimo jiné možnost fyzické osoby rozhodnout o tom, jak bude po smrti naloženo s jejím tělem. Přání ohledně způsobu pohřbu musí být ale zároveň reflektováno v závěti nebo dědické smlouvě. Je proto důležité vědět nejen jaká práva máme, ale jak s nimi můžeme naložit nebo jaká rizika v souvislosti s nimi hrozí.

První díl z minisérie věnující se dědickému právu obsáhne především náležitosti a možnosti závěti nebo dědické smlouvy. Následovat budou kurzy věnující se projednání pozůstalosti a dluhům a likvidaci pozůstalosti.


Co tedy obsahuje nová přednáška?

 • Základní pojmy v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (nový termín pozůstalost vs. dřívější dědictví, náhradní dědic apod.).
 • Nakládání se závětí, náležitosti, které musí závěť obsahovat, formy závěti, vhodné formulace.
 • Tzv. závěť s úlevami.
 • Novinku v podobě tzv. vedlejších doložek - tj. podmínek, za kterých závěť nabývá platnosti.
 • Dědickou smlouvu a její odlišnosti od závěti.
 • Omezení při sepisování závěti nebo dědické smlouvy.
 • Problematika tzv. svěřenského nástupnictví – tedy posloupnosti dědiců.
 • Odkaz a jeho odlišnosti od dědictví.
 • Dědění ze zákona, zřeknutí se dědictví a možnosti vydědění.
 • Postup při výpočtu majetku, se kterým zůstavitel závěti může nakládat.

Ještě jste se neseznámili s našimi online videokurzy? Právě teď je vhodná chvíle začít.


 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty