Věc ve smyslu práva, část I.

Přednášející: JUDr. Petr Tégl, Ph.D.


490,00 KčCena včetně DPH

Je potřeba říci, že věc je pro soukromé ale i veřejné právo velmi důležitým pojmem. Obecně se jedná o objekt, ke kterému mohou vznikat majetková práva, a to ať práva obligační, čili práva relativní, tak i práva věcná, to znamená práva absolutní.

Lze ale říci, že vymezení pojmu věc v právním smyslu má svůj prvořadý význam zejména ve vztahu k úpravě věcných práv, především potom práva vlastnického. Pokud se budeme dále věnovat už pouze vymezení věci ve smyslu práva, tak můžeme obecně vyjít z toho, že právo si může dovolit definovat věc dvojím způsobem. Je zde dvojí možný přístup. Můžeme mluvit o širokém přístupu, o široké koncepci a vedle toho o úzkém přístupu nebo o úzké koncepci. Podrobnější informace o věci z pohledu práva Vám přiblíží lektor Petr Tégl.

Obsah prezentace, která je součástí přednášky, je následující:

  • Věc ve smyslu právním a laickém.
  • Možné přístupy k pojetí věci ve smyslu právním.
  • Věc dle OZ.
  • Definiční znaky věci.
  • Co není věcí.
  • Veřejný statek.
  • Plody a užitky věci.
  • Cena věci.
  • Majetek a jmění.
Celková délka přednášky je 38 minut.

O lektorovi

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku, nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády.
Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, a ta jsou Vám přístupna kdykoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?

Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.
Pro zobrazení odkazu pro stažení certifikátu se musíte nejprve přihlásit.