Nové dědické právo II. - Projednání pozůstalosti

Hodnocení kurzu
Délka kurzu23 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Pokračujeme v sérii našich videopřednášek věnujících se dědickému právu, tentokrát na téma samotného projednání pozůstalosti. To se zásadně změnilo spolu s novým občanským zákoníkem, který vstoupil v platnost v roce 2013.

Dědické právo – podobně jako celé české právo – přeje bdělým. Co to znamená? V projednání pozůstalosti existuje zhruba pět desítek zákonných lhůt, a pokud dědicové či věřitelé chtějí chránit svá práva, měli by se o projednání pozůstalosti aktivně zajímat. Návrh na zahájení řízení dnes totiž mohou podat sami pozůstalí, kteří tak nemusejí čekat, až je k tomu vyzve dědický soud nebo notář.

Kromě obecného přehledu všech činností souvisejících s projednáním pozůstalosti přináší aktuální videokurz i vyjasnění pojmů tak, jak je chápe nový občanský zákoník. Věděli jste například, že došlo ke změně u tzv. nepominutelných dědiců? Nebo že pamatuje na tzv. právo na zaopatření – tedy na jakési výživné pro osoby, které byly za zůstaviteli závislé?


Co tedy obsahuje videopřednáška?

 • Rozdíl mezi pojmy pozůstalost a dědictví.
 • Dědění právnických osob.
 • Rozdíl mezi dědicem a odkazovníkem.
 • Kdo je z dědického řízení vyloučen a za jakých podmínek se tak děje.
 • Zřeknutí se dědictví vs. vzdání se dědictví vs. odmítnutí dědictví.
 • Činnost správce pozůstalosti a vykonavatele závěti.
 • Nepominutelní dědicové, právo na zaopatření, tzv. zcizení dědictví se souhlasem soudu.
 • Průběh projednání pozůstalosti.
 • Otázky zdanění dědictví.


Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty