Věc ve smyslu práva, část III.

Hodnocení kurzu
Délka kurzu34 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Ve třetí přednášce se lektor Petr Tégl bude zabývat problematikou součásti věci, příslušenství věci a základními východisky úpravy cenných papírů.

V zásadě můžeme říci, že jedna věc bude mít zpravidla dvě nebo více součástí. Čili je potřeba tedy rozlišovat věc jako takovou a její součásti s tím, že ty definiční znaky součásti věci jsou následující: součást věci nikdy nechápeme jako věc jako takovou, jako věc samostatnou, to znamená, součást věci neexistuje jako samostatný objekt věcněprávních dispozic. Podstatné je, že k součásti věci nemohou vznikat práva věcná, to znamená právo vlastnické, ani věcná práva věci cizí.


Obsah celé prezentace, která je součástí přednášky, je následující:

  • Součást věci.
  • Součást pozemku.
  • Dočasná stavba.
  • Příslušenství věci.
  • Příslušenství pozemku a pohledávky.
  • Cenné papíry.

Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:


  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

O lektorovi

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku a nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády. Školí zástupce všech právnických profesí, je lektorem Justiční akademie pro vzdělávání soudců, vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva Akademie věd ČR a vysokoškolským učitelem občanského práva na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Je  hlavním spoluautorem velkého komentáře k novému občanskému zákoníku a mnoha odborných publikací a článků v oblasti občanského práva doma i v zahraničí.  JUDr. Petr Tégl, Ph.D. je of counsel největší česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Spolu s dalšími byl jmenován slovenským ministrem spravedlnosti do komise pro rekodifikaci soukromého práva na Slovensku. Je spoluautorem vysokoškolské učebnice občanského práva hmotného a spoluautorem Velkého akademického komentáře občanského zákoníku.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty