Nové dědické právo III. - Dluhy v dědictví a likvidace pozůstalosti

Hodnocení kurzu
Délka kurzu21 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Minisérie přednášek věnujících se dědickému řízení končí kurzem zaměřeným na řešení případných dluhů, které se stanou součástí dědictví. Nastat totiž může i situace, kdy se se svými pohledávkami do dědického řízení přihlásí věřitelé. Jak v takovém případě postupovat vysvětlí v nejnovějším videokurzu odbornice na dědické právo JUDr. Daniela Kovářová.

Po zahájení řízení probíhá předběžné šetření, při kterém soud (notář) zjišťuje listiny, identifikuje dědice a zjišťuje, jestli dědicové odmítnou nebo neodmítnou dědictví. Poté dochází ke zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti a aktiv a pasiv majetku. V této souvislosti dochází někdy ke sporům, když někteří dědicové uplatňují práva k některým věcem z pozůstalosti. Do stejného období pak spadá i to, že se  svými pohledávkami a dluhy přihlašují věřitelé a dlužníci.

V minulosti platilo, že dědic zodpovídal za dluhy v pozůstalosti pouze do výše aktiv, která v dědickém řízení získal. takovéto omezení už podle nového zákona neplatí a je proto vhodné připravit se i na situace, kdy pohledávky přesáhnou hodnotu dědictví a jak v takovém případě postupovat.


Co se dozvíte v aktuální přednášce?


 • Jak probíhá zjišťování aktiv a pasiv pozůstalosti.
 • Jak zjistit případné dluhy a závazky v pozůstalosti (tzv. výhrada soupisu pozůstalosti).
 • Ochranné nástroje pro věřitele (odloučení pozůstalosti, závěra pozůstalosti).
 • Způsoby, jakými může soud v případě dluhů v pozůstalosti rozhodnout.
 • Likvidace pozůstalosti a kroky v řízení o likvidaci.
 • Zákonné lhůty pro jednotlivé úkony.
 • Jak postupovat v případě popření pohledávky, kterou někdo přihlásil do likvidační podstaty.
 • Jak se uspokojují jednotlivé pohledávky.

Zaujaly Vás naše online videokurzy? Disponují řadou výhod:


 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázáni konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoliv, a to i zpětně.

O lektorovi

JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.  Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudní řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.


Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá plně online v časech, ve kterých Vy chcete. Okamžikem zaplacení získáváte časově neomezenou licenci k využití kurzu pro Vaše vzdělávání. Každý kurz obsahuje video, koupíte-li si soubor vzdělávacího cyklu pak soubor videí, která jsou Vám přístupna kdekoliv, kde jste připojeni k internetu. Po zhlédnutí videa je Vám k dispozici u odborných kurzů online test, po jehož úspěšném vypracování získáváte certifikát o absolvování kurzu.

Co vše získám nákupem?
Společně s nákupem získáte kromě samotného videa také prezentaci lektora, learning package obsahující transcript přednášky, texty souvisejících předpisů a citovanou judikaturu k tématu, online test a po jeho úspěšném složení certifikát.

Kdy mohu studovat?
Kdykoliv, doba studia je jen na Vás. Video lze kdykoliv zastavit, pokračovat tam kde jste přestali, anebo si video pustit celé znovu.

Jak je kurz zakončen?
Odborné kurzy jsou zakončeny online testem, po jehož úspěšném absolvování obdržíte certifikát.

Jak získám potvrzení o absolvování?
Potvrzením o absolvování kurzu je již výše zmíněný certifikát. Potřebujete-li však z důvodů studijních či jiných zvláštní adresné potvrzení pro konkrétní instituci, rádi Vám jej na vyžádání připravíme.

O lektorovi

JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci. Od roku 2002 je zkušební komisařkou u advokátních zkoušek z oboru trestní právo a obhajoba. Působí jako samostatná advokátka provozující generální praxi. Publikuje odborné články v právnických časopisech a jiných médiích. Je autorkou komentovaného advokátního tarifu a publikace o rétorice. Je šéfredaktorkou časopisu Rodinné listy.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty