Změny závazků

Hodnocení kurzu
Délka kurzu69 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Každý závazek je právní poměr dvou nebo více subjektů, který je poměrně často určitým způsobem změní. Víte ale, jak český právní řád takové změny upravuje? Jaké podmínky se vztahují na změnu dlužníka, věřitele nebo na změnu v obsahu závazku? Pokud si v této oblasti nejste jistí, je naše aktuální přednáška právě pro Vás.

Nejnovější videokurz rozšiřuje náš dosavadní pohled na téma ochrany spotřebitele a doplňuje přednášku o vzniku závazku. Ve svém úvodu se věnuje změnám závazků tak, jak je vnímá tuzemská legislativa, v další části se pak přesouvá k jednotlivým institutům, na jejichž základě ke změnám závazků dochází. Vaším průvodcem zmíněnou problematikou bude JUDr. Milan Hulmák z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.


Na jaká témata se aktuální přednáška podívá?

  • Změna věřitele (možnosti postoupení pohledávky, vztah postupníka a postupitele, role dlužníka apod.).
  • Změna dlužníka (nutnost souhlasu věřitele, zachování zajištění apod.).
  • Institut přistoupení k dluhu.
  • Právní úprava převzetí majetku.
  • Postoupení smlouvy.
  • Problematika změn závazků v jejich obsahu.

Získejte komplexní přehled (nejen) o ochraně spotřebitele s našimi videokurzy!

  • Problematiku podávají přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.
 

O lektorovi

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL. Působí též jako lektor pro Justiční akademii ČR a Justičnú akademiu SR. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners působí na pozici právního experta. Je členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva. Je advokátem a rozhodcem Rozhodčího soudu.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty