Uzavírání smluv - zvláštní způsoby

Hodnocení kurzu
Délka kurzu43 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Vyznáte se ve veřejné nabídce nebo smlouvách s obchodními podmínkami? Setkáte se s nimi téměř v každém e-shopu
V jedné z předchozích přednášek jsme si připomněli, jak smlouva na obecné bázi vzniká, jaké jsou podmínky vzniku nabídky a jakou formu může mít přijetí této nabídky. Zároveň jsme ale zůstali u toho, že takový model je stanoven pouze podpůrně a že existují i zvláštní způsoby, jak smlouvu ujednat. Setkáváme se s nimi přitom častěji, než si sami uvědomujeme - například téměř v každém e-shopu.

Právě na tyto zvláštní případy se zaměříme v aktuálním kurzu spolu s JUDr. Milanem Hulmákem, který působí jako vyučující na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a of counsel v advokátní kanceláři Havel & Holásek.

Za základní formu zvláštního uzavření smlouvy můžeme považovat veřejnou nabídku, tedy situaci, kdy není nabídka určená konkrétní jedné osobě, ale otevřená neurčitému počtu příjemců. Další formou je například dražba. S nimi souvisí i specifická právní úprava, kterou přiblíží aktuální videokurz.


Co konkrétně obsáhne aktuální přednáška ve vztahu k veřejné nabídce a dalším formám?

 

 

 

 • Povinnost navrhovatele oznámit vznik smlouvy.
 • Rozdíl mezi veřejnou nabídkou a veřejnou soutěží.
 • Novinky v občanském zákoníku ve vztahu k veřejné nabídce (uzavírání smluv v e-shopech).
 • Vznik smlouvy v případě dražby.
 • Rozdíl mezi klasickými a exekučními dražbami.
 • Formy přípravných smluv - takových, jejichž část bude dojednána později nebo ji určuje třetí strana (smlouva o smlouvě budoucí apod.).
 • Požadavek písemné formy a co znamená konkrétně pro vznik smlouvy.
 • Další formální požadavky na vznik smlouvy.
 • Zvláštnosti uzavírání smluv s obchodními podmínkami.


Začínáte s videokurzy? Přesvědčte se o jejich výhodách!

 

 

 

 

 • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
 • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
 • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
 • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

 

 

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 18. 4. 2016

O lektorovi

JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL. Působí též jako lektor pro Justiční akademii ČR a Justičnú akademiu SR. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners působí na pozici právního experta. Je členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro soukromé právo. Je autorem publikace Uzavírání smluv v civilním právu, spoluautorem komentářů občanského zákoníku a autorem či spoluautorem řady dalších odborných publikací a článků v oblasti soukromého práva. Je advokátem a rozhodcem Rozhodčího soudu.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty