Mgr. Tomáš Machurek

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. Tomáš Machurek je jednatelem a jedním ze zakládajících partnerů MT Legal. Specializuje se na oblast zadávání veřejných zakázek a realizaci koncesních projektů a koncesních smluv, oblast práva ICT a strukturálních fondů. Na pozici advokáta má Tomáš Machurek přes 26 let praxe, z toho přes 24 let praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek. Od roku 2006 je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a byl garantem připomínek MT Legal v rámci přípravy zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu. 

Mgr. Tomáš Machurek je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře, dále přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006). Významně se podílel rovněž na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Řadu let je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Prostřednictvím AVZ je členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek. Tomáš je dlouholetým členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi a v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech, publikuje v odborném tisku.

Právní obory

  • veřejné zakázky