Vybrané aspekty elektronické komunikace ve veřejných zakázkách

Hodnocení kurzu
Délka kurzu61 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Co by měl každý vědět o povinnosti elektronické komunikace pro všechny zadavatele veřejných zakázek? Jaké jsou výjimky z povinné elektronické komunikace? Znáte druhy elektronického podpisu? Víte jaký je rozdíl mezi elektronickým podpisem a elektronickou pečetí
V našem video kurzu se zabýváme aktuálními otázkami souvisejícími s povinností elektronické komunikace pro všechny zadavatele veřejných zakázek. Téma podrobně rozebírá Mgr. Tomáš Machurek z advokátní kanceláře MT LEGAL.

 

Obsah video kurzu:

  • Elektronická komunikace, výjimky, důsledky nedodržení
  • Právní jednání, podpis jako podmínka platnosti písemného jednání
  • Elektronický podpis, druhy elektronických podpisů
  • Jak a co podepisovat elektronicky dle ZZVZ, způsoby vypravení dle ZZVZ
  • Elektronický nástroj
  • Originál vs. kopie dokumentů 
     

O lektorovi

Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. Tomáš Machurek je jednatelem a jedním ze zakládajících partnerů MT Legal. Specializuje se na oblast zadávání veřejných zakázek a realizaci koncesních projektů a koncesních smluv, oblast práva ICT a strukturálních fondů. Na pozici advokáta má Tomáš Machurek přes 26 let praxe, z toho přes 24 let praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek. Od roku 2006 je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ) a byl garantem připomínek MT Legal v rámci přípravy zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu. 

Mgr. Tomáš Machurek je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře, dále přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006). Významně se podílel rovněž na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Řadu let je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek. Prostřednictvím AVZ je členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek. Tomáš je dlouholetým členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi a v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech, publikuje v odborném tisku.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty