Mgr. Václav Vlk

Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

Mgr. Václav  Vlk
Mgr. Václav Vlk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1999). Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Současně je členem sekce pro právo soukromé České advokátní komory a od roku 2017 také členem kontrolní rady České advokátní komory. 

Ve společnosti Rödl & Partner působí od roku 1999, nejdříve jako advokátní koncipient, od roku 2003 již jako advokát. V roce 2008 byl jmenován associate partnerem společnosti. Ve své praxi se zaměřuje zejména na otázky pracovního práva, kde zastupuje klienty především jako zaměstnavatele v nesporné i sporné agendě, početné soudní spory nevyjímaje. Soustředí se i na otázky občanského, procesního a insolvenčního práva, a to jak z pohledu klientů v pozici dlužníků, tak z pohledu klientů věřitelů. Je autorem mnoha článků zejména z oblasti pracovního a obchodního práva. Patří k autorskému týmu komentáře zákona o obchodních korporacích v nakladatelství Verlag Dashöfer. V těchto oblastech také přednáší na konferencích a seminářích. Hovoří česky (rodilý mluvčí) a německy.

Právní obory

  • pracovní právo