Produkty z kategorie online kurzy

Bezpečnost osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů

Mgr. Michal Nulíček, LL.M.

Víte, že v dubnu 2016 vstoupilo v platnost Nařízení evropského parlamentu a Rady EU, které nahrazuje zastaralou směrnici, kterou bylo regulováno nakládání s osobními údaji? S novým Nařízením Vás seznámí Michal Nulíček.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit
Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek

Zajímáte se o bezpečnost osobních údajů, compliance a audit? Oblast zabezpečení osobních údajů se rozšířila o další nová dílčí pravidla, která se pro oblast bezpečnosti uplatňují. Více se dozvíte ze záznamu konference „Ochrana osobních údajů“, přímo od lektora přednášky Jana Tomíška.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Právo na spravedlivý proces je jedno z nejdůležitějších práv každého člověka. Jeho úpravu Vám podrobně představí advokát Robert Kabát.

Cena s DPH: 1 490,00 Kč
Koupit

Přednáška se bude věnovat obecně tématu veřejnoprávních smluv a konkrétně také smlouvám o poskytování dotací ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Struktura je velmi jednoduchá, nejprve se bude hovořit o veřejnoprávních smlouvách podle správního řádu a poté o veřejnoprávních smlouvách ve smyslu malých rozpočtových pravidel.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Vše o poskytování informací

Vše o poskytování informací

Mgr. Lukáš Rothanzl

Specializace Lukáše Rothanzla je oblast informačního práva a oblast svobodného přístupu k informacím, o které bude tento videokurz.

Přednáška vymezí povinné subjekty, které orgány či obecně subjekty jsou vlastně povinny poskytovat v režimu zákona informace o své činnosti. Budeme hovořit o tom, co se vlastně rozumí informacemi, na něž se ona informační povinnost...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Druhá část videokurzu o praktických aspektech uzavírání přeshraničních smluv Vám přiblíží volbu práva, mezinárodní smlouvy práva veřejného ve vztahu k přeshraničním smlouvám a role nestátních pravidel. Druhým videokurzem Vás opět provede Petr Bříza.

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit

Víte, jaký je rozdíl mezi vnitrostátní a přeshraniční smlouvou? Znáte jejich hlavní specifika či správnou volbou místa řešení sporů?

Zároveň Vám videokurz ukáže, jak formulovat volbu soudu, respektive na co si při její formulaci dát pozor, a to samé provede i ve vztahu k formulaci rozhodčí doložky. Dále se také dozvíte něco o doložkách INCOTERMS, o formě...

Cena s DPH: 1 190,00 Kč
Koupit
Školské právo III.část

Školské právo III.část

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Tento závěrečný díl se bude věnovat samotnému jádru problematiky, a sice postavení ředitelů škol a školských zařízení. Lektorem přednášky je Filip Rigel.

Stěžejní jsou dvě ustanovení školského zákona, žel bohu dvě, tady nám školský zákon trošičku činí určité výkladové potíže. Jsou to § 164 a165 školského zákona. Pokud se podíváme na § 164, tak...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Školské právo II.část

Školské právo II.část

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Druhá část přednášky školského práva je zaměřena na jednotlivé fáze vzdělávacího procesu a další ustanovení školského zákona.

I v této části Vás provede advokát Filip Rigel, který představí všechny fáze školního procesu. Jedná se především o předškolní, základní, střední a vyšší odborné vzdělání.

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit
Školské právo I.část

Školské právo I.část

JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.

Školské právo, školský zákon, rozhodování ředitelů škol a školských zařízení – to vše je obsahem videokurzu, který Vám odpřednáší advokát Filip Rigel.

Videokurz nabídne nejprve jakýsi obecný úvod o školství, ústavní vymezení problematiky a sdělí, jaké jsou prameny právní úpravy.Podíváme se i na stěžejní pramen školského práva – školský...

Cena s DPH: 890,00 Kč
Koupit