doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

AK Gřivna a Šmerda

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. absolvoval Policejní akademii ČR a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Na PF UK působí nadále jako pedagog. Od roku 2010 je také proděkanem Fakulty práva Paneurópské vysoké školy v Bratislavě. Ústředními tématy jeho vědecké práce jsou vedle problematiky trestní odpovědnosti právnických osob, postavení poškozeného a oběti, též oblasti jako kybernetická kriminalita, europeizace trestního práva. Za své dílo „Soukromá žaloba v trestním řízení“ obdržel v roce 2005 Bolzanovu cenu. 

Je autorem či spoluautorem několika monografií, učebnic a učebních pomůcek a mnoha desítek odborných článků a příspěvků. Autorsky se podílí rovněž na komentářích k trestní odpovědnosti právnických osob,  trestnímu řádu a trestnímu zákoníku. Vedle teorie a praxe se podílí též na legislativní činnosti. Je předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Specializuje se na trestní právo, trestní odpovědnost právnických osob a tvorbu compliance programů. Je společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o. a viceprezidentem Unie obhájců.


Právní obory

  • trestní právo