JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.

GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, advokátní kancelář

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.
V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně a nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Petra Grobelného, tehdy samostatného advokáta. Do roku 1997 kontinuálně vykonával generální koncipientskou praxi a od roku 1998 je advokátem. V roce 1998 taktéž absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně doktorandské studium, které zakončil obhajobou dizertační práce z občanského práva. 

Poskytuje právní služby v rámci generální praxe, zaměřuje se na obchodní právo, včetně práva obchodních společností, poskytuje komplexní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, řešení pohledávek a závazků, včetně aspektů související s insolvenčním řízením a zabývá se též obhajobou v trestních věcech, a to především v oblasti trestných činů souvisejících s podnikáním. Dlouhodobě se věnuje problematice kárné odpovědnosti advokátů, od roku 2002 je členem Kárné komise České advokátní komory, od roku 2017 jejím místopředsedou.

Právní obory

  • ostatní právní obory