Odměna advokáta, advokátní tarif, odměna mimosmluvní

Hodnocení kurzu
Délka kurzu94 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu745 Kč s DPH

Popis

Předmětem video přednášky JUDr. Jana Skřipského, Ph.D. z GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ, advokátní kancelář,  je odměna mimosmluvní a věcí s ní související. Je stanovena obecně závaznými právními předpisy pro případ, kdy není odměna sjednána dohodou mezi advokátem a klientem, včetně například odměny advokáta ustanoveného k zastoupení nebo obhajobě soudem. Zajímá Vás toto téma? Chcete se dozvědět víc? Ponořte se do studia zde.

 

Obsah video kurzu:

  • Mimosmluvní odměna obecně
  • Stanovení výše mimosmluvní odměny
  • Tarifní hodnota (§ 8 AT)
  • Sazba mimosmluvní odměny
  • Úkony právní služby
  • Hotové výdaje obecně 
  • Hotové výdaje a promeškaný čas
  • Zvýšení či snížení mimosmluvní odměny
  • Bezplatná právní pomoc – určení ČAK
Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 1. 10. 2019

O lektorovi

JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.
JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.
V roce 1994 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy University v Brně a nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Petra Grobelného, tehdy samostatného advokáta. Do roku 1997 kontinuálně vykonával generální koncipientskou praxi a od roku 1998 je advokátem. V roce 1998 taktéž absolvoval na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně doktorandské studium, které zakončil obhajobou dizertační práce z občanského práva. 

Poskytuje právní služby v rámci generální praxe, zaměřuje se na obchodní právo, včetně práva obchodních společností, poskytuje komplexní právní servis v oblasti převodu nemovitostí, řešení pohledávek a závazků, včetně aspektů související s insolvenčním řízením a zabývá se též obhajobou v trestních věcech, a to především v oblasti trestných činů souvisejících s podnikáním. Dlouhodobě se věnuje problematice kárné odpovědnosti advokátů, od roku 2002 je členem Kárné komise České advokátní komory, od roku 2017 jejím místopředsedou.

Cena včetně DPH: 745,00 KčSouvisejíci produkty