Předsmluvní odpovědnost v detailu

Hodnocení kurzu
Délka kurzu42 minut
Počet videí1
Test s certifikacíANO
Cena kurzu490 Kč s DPH

Popis

Předsmluvní odpovědnost: Získejte přehled v tom, jak zákon řeší chyby či podvody při uzavírání smlouvy
Pod možná trochu krkolomně znějícím termínem předsmluvní odpovědnost se skrývá jedna z důležitých otázek, kterou si klade většina společností, a to konkrétně odpovědnost za chyby, které nastaly během uzavírání smlouvy. Tyto chyby mohou vzniknout v procesu vyjednávání nebo dokonce v samotném okamžiku uzavření smlouvy a ve svém důsledku znamenají, že smlouva není uzavřena platně a jedné nebo více stranám vzniká škoda.

Odpovědnost za chyby v uzavírání smlouvy se přitom v liší podle toho, jakým způsobem a za jakých podmínek k daným chybám došlo. Jinak zákon postupuje v případě omylu, jinak v případě bezdůvodně ukončeného jednání a jinak například, pokud dojde ke zneužití důvěrných informací. Přehlednou analýzu problematiky Vám v aktuální přednášce představí doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. z advokátní kanceláře Havel & Holásek.


Co konkrétně se dozvíte v aktuální videopřednášce?

 

 

 

  • Jak dojde ke způsobení neplatnosti (jednáním jedné ze smluvních stran či nezávisle na nich).
  • Jaké nejvýznamnější důvody neplatnosti rozeznává občanský zákoník (omyl, počáteční nemožnost plnění, rozpor se zákonem či dobrými mravy, tzv. bezprávná výhružka apod.).
  • Kdy dochází k bezdůvodnému ukončení jednání a jak se přistupuje k určení výše škody.
  • Jak zákon postupuje v případě, že některá ze stran vede smluvní jednání bez vůle uzavřít smlouvu, poruší informační povinnosti nebo zneužije důvěrné informace.

Připomeňte si výhody našich online videopřednášek:

 

 

 

 

  • Problematiku podávají komplexně, přehledně a zároveň srozumitelně.
  • Jejich obsah reflektuje vždy nejaktuálnější změny a otázky.
  • Jsou přístupné jak z domova či kanceláře, tak na cestách z tabletu nebo mobilu, a to doma i v zahraničí.
  • Při jejich sledování nejste vázání konkrétním časem, stáhnout si je můžete kdykoli, a to i zpětně.

 

 

Přednáška vychází z právního stavu ke dni: 11. 4. 2016

O lektorovi

doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) a na Právnické fakultě Universität Wien. V roce 2002 dokončil postgraduální studium na Universität Passau. Aktuálně působí na katedře občanského a pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, advokátní koncipient, a poté i jako asistent soudce Ústavního soudu. Byl náměstkem ministra spravedlnosti pro oblast justice a podílel se na vedení legislativních prací na rekodifikaci soukromého práva. Působí rovněž jako lektor Justiční akademie ČR při školení soudců v oblasti nového soukromého práva. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, je autorem učebnic a publikací.

Cena včetně DPH: 490,00 KčSouvisejíci produkty